• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

دستورالعمل حسابداری ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی سبد اختصاصی ... 9603 

کد محصول: 1716
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال