تصویر معامله‌گر منظم؛ ايجاد و پرورش ديدگاه يك برنده در بازار سهام

معامله‌گر منظم؛ ايجاد و پرورش ديدگاه يك برنده در بازار سهام

۶۹۵,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201281004