تصویر مدیریت ریسک؛بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی

مدیریت ریسک؛بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی

۴۵,۰۰۰ ریال
کد کالا: 101094001