تصویر استاندارد عملي مديريت ارزش كسب شده

استاندارد عملي مديريت ارزش كسب شده

۷۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201162001