تصویر آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

۶۸,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201207001