• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

ارزیابی طرح های اقتصادی 

کد محصول: 2001866
  • نویسنده/مترجم: ورنر برنس،پی.ام.هاورانک/ احمد میرمطهری
  • شابک: 978-964-5892-13-3
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
انتظار می رود کشور های در حال توسعه به هدف افزایش تولید صنعتی خود در خلال دهه های ایندهوسرمایه گذاریهای صنعتی جدیدی به مقدار وسیع دست یابند .بنابراین تعداد وحجم مطالعات وبررسیهای ((پیش از سرمایه گذاری )) افزایش می یابد.صنایع نه تنها به خاطر پیشرفته بودن تولیدات نهایی نهایی بلکه به غلت وجود جایگزینهای تکنولوژیکی تولید ،پیچیده تر خواهند شد. 
 
مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۴۲ص.:جدول
یادداشت:عنوان اصلی :manual for the preparation of industrial feasibility studies
موضوع:توسعه صنعتی - - کشور های در حال رشد—دستنامه
موضوع:کشور های در حال رشد - - صنایع - -دستنامه ها
موضوع :رشد اقتصادی - -دستنامه ها
شناسهافزوده:میر مطهری فسیداحمد،مترجم
شناسهافزوده:هاورانک،پیتر.hawranek,peter m
رده بندی کنگره:۱۴الفب/۷/۵۹HC
رده بندی دیویی:۱۲/۶۵۸
شماره کتابشناسی ملی:۲۵۶۸۰-۷۹م


سر فصل ها
بخش اول: جوانب و طبقه بندی بررسیهای پیش از سرمایه گذاری
بخش دوم:مطالعه امکان سنجی