• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

کلیات اقتصاد؛ خرد ـ کلان/ احمدی 

کد محصول: 2001810
  • نویسنده/مترجم: مسعود احمدی
  • شابک: 978-961-6912-45-8
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
((علم اقتصاد )) به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی ،نقش بسیار مهمی را در حیات اقتصادی جوامع ایفا می کند .علم اقتصاد  چه برای یک فرد،یک خانواده ،یک سازمان و چه برای یک جامعه بزرگ،بسیار  حائز اهمیت است. چرا که همه افراد ،مسوولان و کارگزارن اقتصادی در هر جامعه ای(چه فقیر ،چه غنی ) ،همواره با منابع محدود و نیاز های نا محدود سر کار دارند.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۱۰ص.:جدول، نمودار
موضوع:کلیات
موضوع:اقتصاد خرد
موضوع :اقتصاد کلان
رده بندی کنگره:۱۲۷الف۲ف/۱۸۰HB
رده بندی دیویی:۳۳۰
شماره کتابشناسی ملی:۱۶۹۲۲-۸۳م
سر فصل ها
بخش اول: کلیات
بخش دوم:اقتصاد خرد
بخش سوم:اقتصاد کلان