فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

بودجه ریزی؛ کتاب همراه مدیران 

کد محصول: 2001618/004
  • نویسنده/مترجم: مشاور:نارایانان/ محمد احمدی
  • شابک: 978-600-6227-18-4
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
در باور بیشتر مدیران ،مدیریت علم و هنری است که در ان نیاز به اموختن ،الزامی است .اگر چه بخش عمده از انا ن به دلیل رویارویی با چالش های روزانه مانند کمبود منابع مالی ،کیفیت نیروی انسانی وافت فروش و..کمتر فرصت حضور در برنامه های اموزشی ویا خواندن کتاب های پر حجم را می یابند.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۸۴ص.:مصور،جدول،نمودار.
یادداشت:preparing a budget :expert solutions to every day challenges
موضوع:بودجه بازرگانی
شناسه افزوده:احمدی.محمد،۱۶۰بهمن-،مترجم
رده بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۹ب۹ب/۴۰۲۸HG
رده بندی دیویی:۲۴۲۳۹۹۳
سر فصل ها
بخش اول: مبانی اماده سازی بودجه
بخش دوم: مروری بر فرایند بودجه ریزی
بخش سوم:رویکردهای مختلف به اماده سازی بودجه
بخش چهارم:دسته بندی هزینه ها
بخش پنجم:تهیه بودجه عملیاتی
 بخش ششم:تهیه بودجه سرمایه ای
 بخش هفتم: انحراف از بودجه
بخش هشتم:نکات وابزار ها
بخش نهم:ابزار های اماده سازی بودجه