• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

بررسی حقوقی سهام عدالت 

کد محصول: 2001558
  • نویسنده/مترجم: زینب فلاح‌تفتی
  • شابک: 978-600-158-178-6
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
اقدامات دولت در خصوص واگذری سهام شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در قالب خصوصی سازی در عمل از سال ۱۷۰ اغاز گردید .در سال ۱۳۷۳ قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثار گران وکارگران تصویب شد.تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه نیز به عنوان مکمل قانون مکمل قانون مزبور تصویب گردید .
مشخصات
مشخصات ظاهری :۱۸۴ ص.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:سازمان خصوصی سازی .طرح توزیع سهام عدالت
موضوع:در امد –توزیع—قوانین و مقررات –ایران
موضوع :خصوصی سازی –قوانین ومقررات –ایران
موضوع:ایران—سیاست اقتصادی—قوانین مقررات
رده بندی کنگره:۱۳۹۱ ۴ب۸ف/۳۵۴KMH
رده بندی دیویی:۳۲۰۵۵/۳۳۹
شماره کتابشناسی ملی:۲۷۳۲۴۶۳
سر فصل ها
بخش اول: خصوصی سازی و روشهای مختلف ان در کشور
بخش دوم: طرح تو زیع سهام عدالت
بخش سوم:حقوق غیر مالی دارنده سهام عدالت
بخش چهارم:حقوق و تعهدات مالی دارنده سهام عدالت
بخش پنجم:نتیجه و پیشنهاد
 بخش ششم:فهرست منابع