• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

اصول حسابداری 2/ سلمانی ـ پارساوند ـ احمدی 

کد محصول: 2001717
  • نویسنده/مترجم: چنگیز سلمانی، رحیم پارساوند، شهلا احمدی
  • شابک: 978-964-7725-94-1
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال
چکیده
کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی به منظور  تامین نیاز درس اصول حسابداری (۲) برای دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت و سایر رشته های مرتبط تالیف  گردیده است مطالب کتاب متناسب با اخرین تغییرات در استاندارد های حسابداری ایران وسایر منابع و ماخذ معتبر نوشته شده وهمچنین سعی شده است که مطالب با قوانین جاری ایران ازجمله قانون تجارت تطبیق داده شود.مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری ۲/مولفین چنگیز سلمانی،رحیم پارساوند،شهلا احمدی
مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،۱۳۸۸
مشخصات ظاهری :۳۲۷ص.:جدول.
موضوع:حسابداری - - راهنمای اموزشی (عالی)
موضوع:حسابداری - -مسائل ،تمرین ها وغیره (عالی)
شناسهافزوده:پارساوند ،رحیم ،۱۳۵۵ -
شناسهافزوده:احمدی،شهلا ،۱۳۵۶ -
رده بندی کنگره:۱۳۸۸ ۷۴س۲ف/۵۶۵۵HF
رده بندی دیویی:۰۴۶۰۷۶/۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۵۹۷۷۰۹۱سر فصل ها
بخش اول: سیستم های حسابداری
بخش دوم:وجه نقد
بخش سوم:سیستم حقوق ودستمزد
بخش چهارم:اصول و مفاهیم حسابداری
بخش پنجم:حسابداری شرکت های تضامنی
 بخش ششم:شرکت های سهامی
 بخش هفتم: شرکت های عملیات ،سود سهام ،تغییرات سرمایه
بخش هشتم:بدهی های بلند مدت
بخش نهم :سرمایه گذاری ها