• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی 1/ بریگام ـ ثنائی 

کد محصول: 2001716/001
  • نویسنده/مترجم: بریگام، یوستون/ ثنائی
  • شابک: 978-964-410-325-4
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
امروزه مفاهیم مدیریت مالی چه در برنامه های اموزشی مدیران و چه گفتگو ها وتصمیمات مدیریتی نقش مهم و قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ؛چرا که تقریبا تمامی تصمیمات مهم کسبوکار باید با استفاده از مبانی واصول ((مالی))ارزیابی شوند؛مثلا،پیش از تصمیم گیری درخصوص تبلیغات ،لازم است هزینه ها و منافع مورد انتظار ان بر اساس اصولی که در این کتاب می خوانیم با یکدیگر اشنا می شویم .


مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:مدیریت ماتلی/ویراییش دوازدهم/نویسندگان:بریگام،یوستون:ترجمه محسن ثنایی اعلم
مشخصات نشر:تهران:نص،۱۳۹۲
مشخصات ظاهری :۲ج:مصور(رنگی)،جدول،نمودار
یادداشت:عنوان اصلی:Fundementa
موضوع:شرکت ها--امورمالی.
موضوع:شرکت ها--امورمالی-مسائل،تمرینهاوغیره
موضوع :شرکت های اقتصادی-ایالات متحده-امورمالی
موضوع :شرکت های اقتصادی-ایالات متحده-امورمالی-مسائل،تمرین ها وغیره
شناسهافزوده:یوستون،جوئل
شناسهافزوده:ثنای اعلم،محسن،۱۳۶۱،مترجم
رده بندی کنگره:۱۳۹۱  ۴۴م  ۴ب/۴۰۲۶HG
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۹۹۵۳۶۸سر فصل ها
بخش اول: اشنایی با مدیریت مالی
بخش دوم:مفاهیم اساسی درمدیریت مالی
بخش سوم:دارائی های مالی
بخش چهارم:سرمایه گذاری در دارائی های بلند مدت:بودجه بندی سرمایه ای
بخش پنجم:ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود
 بخش ششم:مدیریت سرمایه در گردش و پیش بینی
 بخش هفتم: برخی موضوعات خاص در مدریت مالی