• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

اصول حسابداری 1/ مجتهدزاده،علوی طبری 

کد محصول: 2001688
  • نویسنده/مترجم: ویدا مجتهدزاده،حسین علوی‌طبری.
  • شابک: 964-7725-42-6
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
نقش حیاتی حسابداری دردنیای امروز که رقابت ازارکان اصلی تجارت به شمار می رود،برهیچ فردی به خصوص پویندگان دانش حسابداری پوشیده نیست.کتاب اصول حسابداری((َ۱))با تاکید بر پوشش عناوین مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری برای درس اصول حسابداری،رشته های حسابداری ومدیریت،وبه منظور دستیابی به اهداف مزبور ودراختیار قراردادن دانش بنیادی حسابداری برای دانشجویان رشته های مزبور تالیف شده است.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری/مولفان ویدا مجتهد زاده،حسین علوی طبری.
مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری۴۵۳ :ص
رده بندی کنگره:۳م۲ف/HF۵۶۵۵
رده بندی دیویی:۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۴۶۳۴۳-۸۴م
سرفصلها:
بخش اول:تاریخچه،تعاریف ومفاهیم نظری گزارشگری مالی
بخش دوم:صورت های مالی
بخش سوم:تجزیه وتحلیل وثبت رویدادهای مالی
بخش چهارم:انجام تعدیلات،تهیه کاربرگ وبستن حساب ها
بخش پنجم:حسابداری کالا
بخش ششم:دریافتنی ها وپرداختنی ها موجودی کالا واموال،ماشین آلات وتجهیزات
پروژه حسابداری کارعملی اصول حسابداری ۱