• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی ج 2/ریموند پی. نوو ، جهانخانی 

کد محصول: 2001153/002
  • نویسنده/مترجم: ریموند پی.نوو
  • شابک: 978-964-459-130-3
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/ریموند پی.نوو:ترجمه واقتباس علی جهانخانی وعلی پارسائیان
مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،۱۳۷۳-۱۳۷۴
مشخصات ظاهریج ۲ -۴۸۳ ص:
رده بندی کنگره:۴م۹ن/HG۴۰۲۶
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۰۱-۷۴م
سرفصلها:
بخش اول:سیاست سرمایه درگردش
بخش دوم:مدیریت دارایی های جاری
بخش سوم:مدیریت بدهی های جاری
بخش چهارم:بازارهای سرمایه
بخش پنجم:اوراق قرضه وسهام ممتاز
بخش ششم:سهام عادی واختیار خرید سهام عادی
بخش هفتم:وام های میان مدت وقراردادهای اجاره
بخش هشتم:تعیین ارزش شرکت
بخش نهم:هزینه سرمایه
بخش دهم:روش های تعیین ساختار سرمایه
بخش یازدهم:سیاست تقسیم واندوخته کردن سود