• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

رکن سوم بازار 

کد محصول: 2001680/005
  • نویسنده/مترجم: محمد شعبانی(نیما آزادی):ویراستار:مرتضی محمد آبادی
  • شابک: 978-600-5230-85-7
قیمت: ۲۹۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
هدف ازنگارش این کتاب کنکاش دررموز فیبوناچی دردوبعد قیمت وزمان می باشد.دراین مجموعه سعی شده بامثال های متعدد ،نظم بسیار زیبایی که درتمامی ارکان زندگی وجود دارد را به تصویر کشیده وپس از آن ارتباط نظم حاکم برجامعه را به نظم حاکم بربازار بسط دهیم.چاپ سوم

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:رکن سوم بازار/مولف محمد شعبانی(نیما آزادی):ویراستار:مرتضی محمد آبادی
مشخصات نشر:تهران:دانش پژوهان جوان،۱۳۹۰
مشخصات ظاهری۱۸۷ :ص
رده بندی کنگره:۱۳۹۰  ۸ر۷ش/QA۲۴۱
رده بندی دیویی:۵۱۲/۷
شماره کتابشناسی ملی:۲۵۴۳۹۸۱
سرفصلها:
بخش اول:اصل فیبوناچی
بخش دوم:فیبوناچی قیمت
بخش سوم:فیبوناچی زمان
بخش چهارم:مثال های عملی،تحلیل های ترکیبی
بخش پنجم:بازخوانی رفتار خریدها وفروشنده ها
بخش ششم:میانگین های متحرک وتحلیل های ترکیبی