• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی ج 1/ریموند پی. نوو ـ جهانخانی 

کد محصول: 2001152/002
  • نویسنده/مترجم: ریموند پی.نوو
  • شابک: 978-964-459-118-1
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
این کتاب به این دلیل ترجمه شده است که مفاهیم مالی در ان به طور کامل تشریح وتفسیر شده است ودر سایر کتاب های مالی به ان کمتر توجه شده است.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/ریموند پی.نوو:ترجمه واقتباس علی جهانخانی وعلی پارسائیان.
مشخصات نشر:تهران:س ازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،۱۳۷۳-۱۳۷۴
مشخصات ظاهری:جلد اول ۴۲۸ ص
رده بندی کنگره:۴م ۹ن/HG۴۰۲۶
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۰۸۸۵۵۱
سرفصلها:
بخش اول:دامنه وروش مدیریت مالی
بخش دوم:حیطه عمل مدیریت مالی
بخش سوم:تجزیه وتحلیل صورت های مالی
بخش چهارم:بودجه بندی وروش های پیش بینی
بخش پنجم:نقطه سربه سر وتجزیه وتحلیل اهرمها
بخش ششم:ریاضیات مالی
بخش هفتم:بودجه بندی سرمایه ای دروضعیت مطمئن:معیارها
بخش هشتم:بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن:تصمیم گیری
بخش نهم:بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن