• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده 

کد محصول: 2001652
  • نویسنده/مترجم: محمدرضا فرج‌مشایی، علی بیاتی، مهدی ابراهیمی
  • شابک: 978-600-6227-37-5
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
چکیده:
درپی چاپ وانتشار دواستاندارد عملی زمانبندی وبرآورد در پروژه،این کتاب باعنوان ((استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده))سومین کتاب از سری استانداردهای انجمن مدیریت پروژه است که توسط انتشارات آریانا قلم منتشر شده است.
مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده/تالیف PMI:ترجمه محمد رضا فرج مشایی،علی بیاتی ومهدی ابراهیمی:ویراستار فنی علی بیاتی
مشخصات نشر:تهران:آریانا قلم،۱۳۹۱
مشخصات ظاهری:۲۵۶ ص
یادداشت:practice standard for earned value management
رده بندی کنگره:۱۳۹۱  ۵۳۵۵الف ۴م/HD۶۹
رده بندی دیویی:۶۵۸/۴۰۴
شماره کتابشناسی ملی:۲۷۴۶۵۷۱
سرفصلها:
بخش اول:مقدمه
بخش دوم:کلیات مدیریت ارزش کسب شده
بخش سوم:سازمان دهی پروژه
بخش چهارم:واگذاری مسوولیت
بخش پنجم:تهیه زمان بندی
بخش ششم:تعیین بودجه
بخش هفتم:تعیین روش های اندازه گیری
بخش هشتم:تعیین مبنای اندازه گیری عملکرد
بخش نهم:تحلیل عملکرد پروژه
بخش دهم:نگه داری وبه روزآوری مبنای اندازه گیری عملکرد
پیوست های مختلف
بخش پنجم:
بخش ششم: