• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

مسائل کنونی پول،بانک ومشارکت در شرکت ها 

کد محصول: 150889
  • نویسنده/مترجم: با همکاری موسسه آموزش وتحقیقات اسلامی ومجمع فقه اسلامی جده
  • شابک: 964-7746-39-7
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
اثر حاضر،ترجمه کتاب((قضایا معاصره فی النقود والبنوک والمساهمه فی الشرکات)) حاوی مجموعه مقالاتی است که در همایش مجمع فقه اسلامی،وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی وموسسه آموزش وتحقیقات اسلامی،وابسته به بانک توسعه اسلامی مشترکا در سال ۱۳۷۱ش/۱۹۹۳م.در جده(عربستان سعودی)برگزار شده است.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:مسائل کنونی پول،بانک ومشارکت در شرکت ها گزارشی از همایش بانک توسعه اسلامی/با همکاری موسسه آموزش وتحقیقات اسلامی ومجمع فقه اسلامی جده
مشخصات نشر:تهران،دانشگاه امام صادق (ع)،۱۳۸۵
مشخصات ظاهری۴۴۴:ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۵  ۵م ۳ق/۲/BP۲۳۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳
شماره کتابشناسی ملی:۵۰۷۲۱-۸۵م

سرفصلها:
بخش اول:مسائل ناشی ارآثار افزایش سطح عمومی قیمت ها بردستمزدها،وامها وبدهیها
بخش دوم:مسائلی درباره بانک های اسلامی
بخش سوم:سرمایه گذاری در شرکت های سهامی که احیانا ربوی عم می کنند