• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

فرآیند بودجه: تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل 

کد محصول: 2001629
  • نویسنده/مترجم: اسفندیار دشمن‌زیاری، علیرضا ثابتی
  • شابک: 978-600-5823-13-4
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
--*چکیده:
انسان ها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تانیازها وخواسته های خود را از امکانات موجود درطبیعت تامین نمایند.اما باتوجه به اینکه نیازها وخواسته های انسان نامحدود ودرمقابل،منابع وامکاناتی که در اختیار دارد محدود است،می توان کفت که بشر بادنیای مملو ازکمیابی زندگی می کند
-مشخصات
سر شناسه:
عنوان و نام پدیدآور:فرآیند تنظیم،تصویب،اجرا وکنترل بودجه(اصول،شیوه ها وکاربردها)اسفندیار دشمن زیاری،علیرضا ثابتی
مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری:۲۴۸ ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۹  ۴ف۵د/۲۱۵۴/HJ۴
رده بندی دیویی:۳۵۲/۴۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی:۶۴۲۶۱۱۲
سرفصلها:
بخش اول:کلیات:اداره امور عمومی
بخش دوم:بودجه ومالیه عمومی
بخش سوم:تاریخچه بودجه
بخش چهارم:دیدگاه ها ،تعاریف ومفاهیم اساسی بودجه
بخش پنجم:اصول بودجه
بخش ششم:مراحل بودجه نویسی
بخش هفتم:طبقه بندی های بودجه ای
بخش هشتم:روش های بودجه نویسی
بخش نهم:ارتباط بودجه با سایر نهادهای وابسته
بخش دهم:روش های تنظیم بودجه شرکت های دولتی وخصوصی
بخش یازدهم:الگوهای بودجه بندی در شرکت ها
پیوست ها