• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

پول، ارز و بانکداری 

کد محصول: 2001602
  • نویسنده/مترجم: مجتبی زمانی‌فراهانی
  • شابک: 9789649783543
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
چکیده
این که از چه تاریخی بشر استفاده از پول را اغازنمود،نه مشخص است ونه ضرورت دارد ،لیکن به جرات می توان بیان داشت ،پیدایش پول معلول نیاز های اقتصادی واجتماعی بشر می باشد .براین اساس می توان ادعا نمود ،از زمانی که به واسطه افزایش جمعیت وپیشرفت هر چند کند جوامع ،داد وستدهای مستقیم یا پا یا  پای (تهاتری) دیگر نتوانست  پاسخگوی نیاز متزاید روز ان جوامع باشد،لا جرم داد وستد های غیر مستقیم جایگزین داد وستدهای مستقیم شد،استفادهازپولاغاز گردید.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۴۰۰ص.:جدول،نمودار.
یادداشت:کتابنامه:۳۲۵-۳۲۷؛همچنین به صورت زیر نویس .
موضوع:پول
موضوع:ارز
موضوع :بانکداری
رده بندی کنگره:۹پ۸ز/۲۲۱HG
رده بندی دیویی:۴/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۰۸۸۵-۸۷م
سر فصل ها
بخش اول: پول
بخش دوم:ارز
بخش سوم:بانکداری
بخش چهارم:سیاست پولی