• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد خرد 2؛ نظریه‌ها و کاربردها/ شاکری 

کد محصول: 2001590
  • نویسنده/مترجم: عباس شاکری
  • شابک: 978964-312-879-2
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب حاضر به عنوان منبع درسی اقتصاد(۲) دوره کارشناسی در دانشکده های اقتصاد تدوین شده است.از آن جا که در سال های اخیر در دنیای پیشرفته مطالب ضروری ،جدید وکاربردی زیادی در درس اقتصاد خرد ارائه می شود اینجانب سعی کرده ام سلسله مباحث کاملی از اقتصاد خرد (۲) که حاوی موضوعات فوق باشد را در کتاب بگنجانم.(این متن سخنی از مولف است).

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد ۲ نظریه ها وکاربردها/عباس شاکری
مشخصات ظاهری      ۶۲۶  :  ص
رده بندی کنگره:۱۷ ش ۲ف/HB۱۸۰
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۱۳۶۳-۸۵ م
فصل ۱:بازار رقابت کامل
فصل ۲:انحصار فروش وخرید کالا
فصل ۳:رقابت انحصاری
فصل ۴:انحصار چند جانبه
فصل ۵:نظریه بازی
فصل ۶:بازار عوامل تولید
فصل ۷:ریسک ونااطمینانی
فصل ۸:اقتصاد اطلاعات
فصل ۹:کالاهای عمومی،عوامل بیرونی ومحیط زیست
فصل ۱۰:بهره وری وکارایی اقتصادی
فصل ۱۱:تعادل عمومی ورفاه