• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی جلد 2/ مدرس، عبداله زاده 

کد محصول: 2001177
  • نویسنده/مترجم: احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده
  • شابک: 978-964-468-031-1
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
در ا نواع موسسات اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ،دولتی با خصوصی،کوچک یا بزرگ و نیز  در زندگی شخصی ما،بسیاری از تصمیمات بطور  مستقیم و غیر مستقیم بازتا بهای مالی دارد . بدیهی است اتخاذ تصمیمات اگاهانه و کار امد و موفقیت امیز ،بدون اشنایی با مفاهیم  وتئوریهای  مربوطه امکان پذیر نخواهد بود .مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/[مولفین:احمد مدرس وفرهاد عبداله زاده].
مشخصات ظاهری :۲ج.:جدول ،نمودار
یادداشت:واژه نامه
یادداشت:کتابنامه:ج.۱.ص.۳۳۴-ج.۲.ص.۳۶۹
موضوع:مدیریت مالی
موضوع:شرکتها - - امور مالی - - مسائل ،تمرینها وغیره
شناسهافزوده:عبداله زاده،فرهاد،۱۳۴۴ -،نویسنده همکار 
رده بندی کنگره:۴م۴م/۴۰۱۱KG
رده بندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:سر فصل ها
بخش ۸: ریسک ،بازده و ارزیابی اوراق بهادار
بخش ۹: بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ریسک
بخش ۱۰:هزینه سرمایه
بخش ۱۱:اهرم و ساختار سرمایه
بخش ۱۲:خط مشی تقسیم سود
 بخش ۱۳:بدهیهای بلند مدت
 بخش ۱۴: سهام ممتاز و عادی
بخش ۱۵:حق خرید سهام از شرکت و اوراق بهادار قابل تبدیل
بخش۱۶:خرید وادغام
بخش ۱۷:ورشکستگی و تجدید سازمان