• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی جلد 1/ مدرس، عبداله زاده 

کد محصول: 2001564
  • نویسنده/مترجم: دکتر احمد مدرس،فرهاد عبداله زاده
  • شابک: 978-964-468-030-4
قیمت: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
در ا نواع موسسات اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ،دولتی با خصوصی،کوچک یا بزرگ و نیز  در زندگی شخصی ما،بسیاری از تصمیمات بطور  مستقیم و غیر مستقیم بازتا بهای مالی دارد . بدیهی است اتخاذ تصمیمات اگاهانه و کار امد و موفقیت امیز ،بدون اشنایی با مفاهیم  وتئوریهای  مربوطه امکان پذیر نخواهد بود .


مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/[مولفین:احمد مدرس وفرهاد عبداله زاده].
مشخصات ظاهری :۲ج.:جدول،نمودار
یادداشت:واژه نامه
یادداشت:کتاب نامه :ج.۱.ص. ۳۳۴.ج.۲.ص. ۳۶۹ .
موضوع:مدیریت مالی
موضوع:شرکتها - - امور مالی - - مسائل ،تمرینها و غیره
شناسهافزوده:عبد اله زاده ، فرهاد ،۱۳۴۴ - ، نویسنده همکار
رده بندی کنگره:۴م۴م/۴۰۱۱HG
رده بندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:سر فصل ها
بخش اول: کلیات
بخش دوم:تجزیه و تحلیل مالی
بخش سوم:پیش بینی مالی ، بر نامه ریزی و بود جه بندی
بخش چهارم:ارزش زمانی پول
بخش پنجم:بودجه بندی سرمایه ای (شامل اجاره بلند مدت )
 بخش ششم:مدیریت سرمایه در گردش
 بخش هفتم: تامین مالی کوتاه مدت