• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

معاملات هارمونیک 

کد محصول: 2001546
  • نویسنده/مترجم: اسکات کارنی/ میثم پیری
  • شابک: 978-964-2522-37-8
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
هارمونیک تردید روشی است برای شناخت الگ.های مخصوص قیمت واعداد فیبوناچی که به نقاط احتمالی بازگشت قیمت ها اشاره می کند.

مشخصات
سر شناسه:کارنی،اسکات ام.،۱۹۶۹-م.Carney,Scott M
عنوان و نام پدیدآور:معاملات هارمونیک/تالیف {اسکات کارنی}:ترجمه میثم پیری.
مشخصات نشر:تهران:چالش،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری:۲۶۲ ص.:مصور،جدول،نمودار.لوح فشرده
شابک:۸-۳۷-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
یادداشت:عنوان اصلی:c۲۰۱۰,Harmonic trading
یادداشت:;کتابنامه
موضوع:سرمایه گذاری- -تجزیه وتحلیل
موضوع:سرمایه گذاری
موضوع:اوراق بهادار - -مدیریت موجودی
شناسه افزوده:پیری،میثم،۱۳۶۱-،مترجم
رده بندی کنگره:۴۵۹۲HG/ک ۲ م ۶ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶۳۲۰۴۲
شماره کتابشناسی ملی:۰۵۱۶۲۲۲

سرفصلها:
بفصل اول:معاملات هارمونیک
فصل دوم:منطقه بازگشت قیمت
فصل سوم:تعیین اهداف قیمتی
فصل چهارم:مواردی که معامله در نقاط بازگشتی نادرست است
فصل پنجم:سری های فیبوناچی
فصل ششم:اعداد اولیه
 فصل هفتم:۶۱۸/۰ درصد صحیح
فصل هشتم:۰/۷۸۶ درصد صحیح
فصل نهم:پروجکشن۱/۲۷
فصل دهم:پروجکشن ۱/۲۷
فصل یازدهم:اعدا ثانویه
فصل دوازدهم:الگوها
فصل سیزدهم:الگوی AB=CD
فصل چهاردهم:الگوی گارتلی ۲۲۲
فصل پانزدهم:الگوی پروانه
فصل شانزدهم:الگوی three drives
فصل هفدهم:الگوهای خفاش وپروانه
فصل هجدهم:مثال های تکمیلی