• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

معاملات دارندگان اطلاعات نهانی 

کد محصول: 2001515
  • نویسنده/مترجم: سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار،مترجم:محمدرضا مهران فر
  • شابک: 978-964-2522-22-4
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال
چکیده
یکی از مهمترین راه کار های شناخته شده برای توسعه اقتصادی هر کشور،بسط و گسترش بازار سرمایه وپویایی هر چه بیش تر ان می باشد .بدین منظور ،تشویق سرمایه گذاری اشخاص  در بورس و تداوم حضور  انها از طریق مهیا نمودن شرایط کسب بازدهی مناسب و بیش از سایر فرصت های سرمایه گذاری موجود خواهد توانست به رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شود.

مشخصات
مشخصات ظاهری :۹۶ص.
یادداشت:عنوان اصلی :insider trading –how jurisdictions regulate it , march ۲۰۰۳
موضوع:معامله با دارنده اطلاعات محرمانه در بورس  اوراق بهادا ر
شناسه افزوده:مهران فر ،محمد رضا ،مترجم
شناسهافزوده:سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار ،کمیته بازار های نو ظهور
شناسه افزوده:international organization of securities commissions .emerging markets commitee
رده بندی کنگره:۱۳۸۸ ۶م /۴۵۵۱HG
رده بندی دیویی:۶۴/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۸۵۱۳۴۱

سر فصل ها
بخش اول: تعاریف پایه
بخش دوم: نقش نهاد های نظارتی
بخش سوم:وظایف شرکت ها در باره عملکرد معاملات دارندگان اطلاعات نهانی ونهاد های خود انتظام
بخش چهارم:نتیجه گیری