• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

مبانی اقتصاد و مالی رفتاری 

کد محصول: 10039/001
  • نویسنده/مترجم: علی سعیدی، محمدجواد فرهانیان
  • شابک: 978-600-5959-15-4
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در کتاب فوق کوشیده شده تا واکنش های رفتاری به فعالیت های مالی واقتصادی تحلیل گردد.نویسندگان کتاب بر این عقیده اند که با توجه به تاثیرپذیری سرمایه گذاران از عوامل احساسی در تصمیم گیری های اقتصادی،نظریه های صرف اقتصادی ومالی تحلیل دقیقی از وقایع ارائه نمی دهند وبه این منظور باید تاثیر پدیده های احساسی را نیز سنجید ودخیل نمود.
-مشخصات
موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ۲م۷س/HG۴۵۱۵/۱۵
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶۰۱
شماره کتابشناسی ملی:۲۵۳۱۴۰۱
سرفصلها:
بخش اول:مروری برمبانی نظری اقتصاد متعارف
بخش دوم:روانشناسی شناختی
بخش سوم:مطالعه رفتار،عامل هم پیوندی روانشناسی با اقتصاد ومالی
بخش چهارم:تصمیم گیری وانتخاب
بخش پنجم:نظریه دورنما
بخش ششم:توسعه نظریه های اقتصاد ومالی رفتاری
بخش هفتم:تصمیم گیری شهودی
بخش هشتم:تورش های شناختی
بخش نهم:چارچوب شناختی
بخش دهم:بیش واکنشی وکم واکنشی
بخش یازدهم:رفتار توده وار
بخش دوازدهم:شاخص های اندازه گیری احساسات در بازار