• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

فدراسیونها و انجمنهای بین المللی بازار سرمایه 

کد محصول: 1007/001
  • نویسنده/مترجم: ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی
  • شابک: 978-600-5959-51-2
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
توسعه وپیشرفت بازار سرمایه هر کشور در گرو گسترش سه بخش مهم از آن است که عبارتند از: قوانین ومقررات حاکم بر بازار، ابزارهای مالی مورد استفاده و نهادهای مالی فعال در بازار. این اثر به معرفی و واکاوی تشکل‌های مرتبط با بازار سرمایه می‌پردازد

مشخصات:
سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،۱۳۳۴-،گردآورنده ،ترجم
 

عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.

مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲

مشخصات ظاهری:۲۴۸ ص

شابک : ۲-۵۱-۵۹۵۹-۶۰۰-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت : کتاب حاضر از منابع مختلف گردآوری و ترجمه شده است.

موضوع :بازار  سرمایه

موضوع : سازمان های مالی

شناسه افزوده : مسلمی،الهام،۱۳۴۷-،گردآورنده،مترجم

شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس.انتشارات بورس

رده بندی کنگره:۱۳۹۲  ۴ف ۹ ش/۴۵۲۳ HG

رده بندی دیویی: ۳۳۲/۰۴۱۵

شماره کتابشناسی ملی: ۳۱۷۱۷۷۴

 

سر فصلها:


سخن ناشر
مقدمه
سازمان ها ونهادهای قانون گذار وسیاست گذار
فدراسیون منطقه ای
انجمن های تخصصی بین المللی
موسسات ارائه کننده خدمات مالی