• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

صورت‌های مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت اصلی 9606 صورت‌های مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت اصلی 9606

کد محصول: 1728
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال