• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی 

مفاهیم مقدماتی و ارزش‌گذاری اوراق مشتقه 

کد محصول: 100118
  • نویسنده/مترجم: زهرا فرخی، فاطمه فرخی
  • شابک: 978-600-7872-20-8
قیمت قبلی: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴۸۰٬۰۰۰ ریال
*چکیده
دراین کتاب،نخست انواع اوراق مشتقه معرفی می‌شود،سپس در مورد نحوه تعیین قیمت و ارزش‌گذاری هر یک از آن‌ها توضیحاتی ارائه خواهد شد و در آخر،وضعیت اوراق مشتقه در بازار ایران تشریح می‌شود.
مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:زهرا فرخی/فاطمه فرخی
مشخصات نشر:انتشارات بورس
مشخصات ظاهری :۲۶۷ ص
موضوع:اوراق بهادار مشتقه
موضوع: :اختیار معامله در بورس
موضوع:معاملات آتی
رده بندی کنگره:۱۳۹۵ ۷م۴ف/۶۰۲۴ HG
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶۴۵
شماره کتابشناسی ملی:۴۳۳۹۱۸۲
سر فصل ها
فصل اول:مقدمه
فصل دوم:مفاهیم پیمان آتی
فصل سوم:تعیین قیمت و ارزش‌گذاری پیمان‌های آتی
فصل چهارم:مفاهیم قرارداد آتی
فصل پنجم:قیمت گذاری انواع قراردادهای آتی
فصل ششم:قرارداد اختیار معامله
فصل هفتم:راهبردهای مرتبط با اختیارهای معامله و کاربرد آن‌ها در مدیریت ریسک
فصل هشتم:اوراق مشتقه مبتنی بر نرخ بهره
فصل نهم:ارزش‌گذاری قرارداد اختیار معامله
فصل دهم:مفاهیم قرارداد معاوضه(سوآپ)
فصل یازدهم:ارزش‌گذاری قراردادهای معاوضه
فصل دوازدهم:اوراق مشتقه در ایران