• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

سلف و اوراق سلف 

کد محصول: 10085
  • نویسنده/مترجم: حامد تاجمیرریاحی، فرزانه اشعریون‌قمی‌زاده
  • شابک: 978-600-5959-91-8
قیمت قبلی: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
کتاب مذکور از اکثر قریب به اتفاق تحقیقات مهم در زمینه سلف و اوراق سلف در کشور و همچنین در سطح بین المللی بهره برده است و ضمن حفظ امانت در ارجاع به نویسندگان به جرح و تعدیل و همچنین اضافات متعددی جهت نیل خوانندگان به دریافت کاملی از مباحث مبادرت ورزیده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۶۵ص
موضوع:بازار سرمایه
شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
رده بندی کنگره:۲ت۸۲الف/BP۱۹۸/۶
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۷۹
شماره کتابشناسی ملی:۳۹۵۸۵۲۹
فصل اول:اوراق بهادار اسلامی(صکوک)
فصل دوم:عقد سلف
فصل سوم:اوراق سلف
فصل چهارم:اوراق سلف نفت