• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

اقتصاد تروریسم 

کد محصول: 10074
  • نویسنده/مترجم: ناصر صنوبر
  • شابک: 9786005959864
قیمت قبلی: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب حاضر پژوهش های موجود در حوزه ی اقتصاد ترور و اقدامات ضد ترور را مرور و بررسی می کند و در این زمینه افق هایی برای تحقیقات بیشتر در اختیار علاقمندان قرار می دهد در این کتاب نخست علل ترور بررسی می شود آنگاه پیامدهای ناشی از آن تحلیل شده و ضرورت توجه و بررسی این موضوع تشریح میشود علاوه برآن تصویری از دانش موجود در خصوص رابطه ی بین اقتصاد و امنیت شامل تجزیه و تحلیل نظریه های موجود در زمینه زنجیره علی و معلولی مرتبط با امنیت و اقتصاد ارائه شود.این کتاب بر تاثیر ترور بر اقتصاد و متغیر های کلان و خرد آن تاکید می کند.

مشخصات
مشخصات ظاهری:۱۵۸ ص ۱۴*۲۱ س م
موضوع:تروریسم -- امور مالی
موضوع:تروریسم--جنبه های اقتصادی
موضوع:پولشویی
شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.انتشارات بورس
رده بندی کنگره:۱۳۹۳ ۷الف ۹ص /HV۶۴۳۱
رده بندی دیویی:۳۶۳/۳۲۵
شماره کتابخانه ملی:۳۷۳۲۱۵۴

سر فصل ها
فصل اول:تعاریف و مفاهیم
فصل دوم:اقتصاد نا امنی, علل تروریسم
فصل سوم:اقتصاد نا امنی;تاثیرات اقتصادی تروریسم
فصل چهارم:تعامل بازیگران نا امنی و امنیت
فصل پنجم:آثار اقتصادی سیاستهای ضد تروریستی
فصل ششم:ترور و مدیریت استراتژیک
فصل هفتم:تامین مالی تروریسم و پولشویی