• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی راهبردی؛ ارزش آفرینی(مبتنی بر مدیریت ریسک)ر مدیریت ریسک‌ 

کد محصول: 2001345/001
  • نویسنده/مترجم: فریدون رهنما رودپشتی، هاشم نیکو مرام، شادی شاهوردیانی
  • شابک: 9786009172863
قیمت: ۴۶۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
چارچوب اصلی کتاب بر بستر مفهومی که تحت عنوان «فرایند ایجاد ارزش یا ارزش آفرینی»نامیده میشود تلاش جدی برآن بوده است که بین مبانی نظری و اشکال کاربردی آن ارتباط و هماهنگی ایجاد شود که از نتیجه آن تفکر ارزش آفرینی معرفی و ضرورت توجه به آن بیش از گذشته آشکار گردد و مجموعه حاضر نسخه ویرایش شده مشتمل بر۱۴ فصل که آغازش ,مبانی ارزش و ارزش آفرینی و پایانش بیان ارزش آفرینی در حوزه مالی و سرمایه گذاری بوده است.

مشخصات
مشخصات ظاهری :۷۸۷ ص:جدول,نمودار
موضوع:مدیریت مالی
موضوع:مدیریت ریسک
شناسه افزوده:نیکومرام ,هاشم۱۳۲۱
شناسه افزوده:شاهوردیانی,شادی,۱۳۶۰
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ۴م ۹ر HQ۴۰۲۶
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۲۹۰۷۶۹

سرفصل ها
فصل اول:ارزش آفرینی(کلیات ,مبانی نظری,مفاهیم و کاربردآن)
فصل دوم :مقدمه ای بر مدیریت مالی راهبردی
فصل سوم:ریاضیات مالی پیشرفته
فصل چهارم:نرخ بهره
فصل پنجم:ارزشیابی دارایی های مالی
فصل ششم :بازارهای سرمایه و تامین مالی بلند مدت:اجاره و بدهی  بلند مدت و سهام
فصل هفتم:تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی قراردادهای بین الملل
فصل هشتم:سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام
فصل نهم:سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش
فصل دهم:ادغام و تحصیل و سرمایه گذاری مشترک
فصل یازدهم:مبانی ورشکستگی
فصل دوازدهم:استراتژی های مالی مبتنی بر ارزش افرینی
فصل سیزدهم:مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش آن
فصل چهاردهم:آشنایی با بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل سهام