فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

ارزیابی طرح‌های صنعتی؛مطالعات فنی- اقتصادی- مالی 

کد محصول: 2001350/001
  • نویسنده/مترجم: داود مجیدیان
  • شابک: 9789646175860
قیمت: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در این کتاب سعی شده است تا ارزیابی طرحها از جنبه های فنی,اقتصادی و مالی مورد بحث قرار گرفته و معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی معرفی شود.و به منظور آشنایی خواننده با روش با روشهای حل کامپیوتری ,نرم افزار OMIS در بعضی فصول بکاررفته است . قابل ذکر است که بسیاری  از روشها و تکنیک های معرفی شده در این کتاب می تواند برای ارزیابی کلیه طرحهای سرمایه گذاری مورد استفاده واقع شود .


مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۳۰ص .:مصور,جدول,نمودار.
موضوع:طرح های صنعتی --ارزشیابی
شناسه افزوده:سازمان مدیریت صنعتی
رده بندی کنگره:۱۳۸۲ ۴الف ۳م /TS۱۷۱
رده بندی دیویی:۷۴۵۲۰۲۹۶
شماره کتابشناسی ملی:۲۷۱۸۳-۸۲م


سرفصل ها
فصل اول:مطالعه بازار
فصل دوم :ظرفیت طرح
فصل سوم:مطالعه تکنولوژی طرح
فصل چهارم:محل اجرای طرح
فصل پنجم:مهندسی طرح و مدیریت پروژه
فصل ششم :سرمایه گذاری و تامین مالی طرح
فصل هفتم:معیارهای ارزشیابی طرح
فصل هشتم:سود آوری و پیش بینی های مالی طرح
فصل نهم:ارزیابی طرحهای مبتنی بر اجاره دارایی ها