• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › کتب آزمون 

مجموعه سئوالات آزمون تحلیلگری بازار سرمایه 

کد محصول: 2001331
  • نویسنده/مترجم: رضا مناجاتی-علی صادقیان-محسن مطمئن-حسین توکلیان-مهدی آسیما
  • شابک: 9789641572329
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
کتاب حاضر مجموعه سئوالات آزمون تحلیل گری بازار سرمایه  با پاسخ تشریحی میباشد.

مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۱۷ ص.:جدول
موضوع:بازار سرمایه --آزمونها و تمرین ها
موضوع:بازار سرمایه--راهنمای آموزشی
شناسه افزوده:مناجاتی ,رضا
رده بندی کنگره:۱۳۹۲ ۲۷م/HG۴۵۲۳
رده بندی دیویی:۳۳۲/۰۴۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۳۳۶۱۷۹۵

سرفصل ها
فصل اول:مجموعه سئوالات آزمون تحلیل گری -مرداد۱۳۹۰
فصل دوم:مجموعه سئوالات آزمون تحلیل گری -بهمن ۱۳۹۰
فصل سوم:مجموعه سئوالات آزمون تحلیل گری -اسفند۱۳۹۱
فصل چهارم:مجموعه سئوالات آزمون تحلیل گری -شهریور۱۳۹۲