• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد برای همه 

کد محصول: 2001910
  • نویسنده/مترجم: علی سرزعیم
  • شابک: 9789649783949
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب حاضر تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده می باشد.


مشخصات
مشخصات ظاهری :ج.
موضوع:اقتصاد کلان
شناسه افزوده:صالحی اصفهانی-هادی-ویراستار
رده بندی کنگره:۱۳۹۳  ۴س ۲ف /HB۱۸۰
رده بندی دیویی:۳۳۹
شماره کتابشناسی ملی:۳۵۰۶۲۲۱


سر فصل ها
بخش اول:سیاستهای مربوط به رشد اقتصادی
بخش دوم:سیاست پولی
بخش سوم:سیاستهای ناظر به مهار تورم
بخش چهارم:سیاست ارزی
بخش پنجم:سیاستهای معطوف به کوچک و قوی کردن دولت
بخش ششم:سیاستهای ناظر بر ایجاد رقابت و انحصار زدایی
بخش هفتم:سیاست پولی
بخش هشتم:سیاستهای خارجی
بخش نهم:سیاستهای معطوف به اشتغال
بخش دهم:سیاستهای معطوف به تحقق عدالت اجتماعی