• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

مجموعه قوانین مالیاتی 1397 

کد محصول: 2001278
  • نویسنده/مترجم: عباس وفادار-فرزاد شهداد فرد
  • شابک: 978-600-5540-91-8
قیمت: ۳۸۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز گستردگی و پیوستگی قوانین و مقررات مالیاتی و سایر موارد مرتبط با آن جمع آوری و تدوین "مجموعه قوانین مالیاتی "به نحوی که در بر گیرنده تمامی قوانین و مقررات مالیاتی بوده ,ارتباط بین این قوانین و مقررات و سایر موارد مرتبط را به روشنی مشخص سازد و به سادگی توسط استفاده کنندگان مورد استفاده قرار گیرد ,امری کاملا" ضروی می باشد.


مشخصات
مشخصات ظاهری :۷۴۴ص
یادداشت:چاپ هشتم
موضوع:مالیات--قوانین و مقررات--ایران
موضوع:مالیات بر ارزش افزوده --قوانین و مقررات --ایران
شناسه افزوده:وفادار,عباس ,گردآورنده
شناسه افزوده:شهداد فرد,فرزاد,گردآورنده
شناسه افزوده:موسسه حسابرسی آزمون پرداز
رده بندی کنگره:۱۳۹۳  ۲۸آ/۳۵۷۳ kmh
رده بندی دیویی:۳۴۳/۵۵۰۵۲
شماره کتابشناسی ملی:۳۵۱۱۲۵۴


سر فصل ها
بخش اول: قانون مالیاتهای مستقیم
بخش دوم:سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم
بخش سوم:مفاد مالیاتی سایر قوانین
بخش چهارم:قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخش پنجم:موارد ارجاعی قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخش ششم:قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده