• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی جلد اول (تعیین ارزش سهام) 

کد محصول: 2002147/001
  • نویسنده/مترجم: علی پارساییان
  • شابک: 9786001980510
قیمت: ۵۵۰٬۰۰۰ ریال
موجود نیست

چکیده
در این کتاب نخست یک چارچوب نظری ارائه می شود تا خوانندگان  کتاب بتوانند اطلاعات جمع آوری شده را به نوعی ((آگاهی یا دانش ))تبدیل نمایند آنگاه آنها میتوانند با استفاده از این آگاهی ارزش شرکت را تعیین کنند(به بیان بهتر ,شیوه تعیین ارزش شرکت را مشخص نمایند.


مشخصات
مشخصات ظاهری :۵۷۶ ص.:مصور,نمودار
موضوع:صورتهای مالی
شناسه افزوده:پارساییان ,علی۱۳۲۲
رده بندی کنگره:۱۳۹۲  ۳ ت ۹پ /HF۵۶۸۱
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶۳۲۰۴۲
شماره کتابشناسی ملی:۳۴۰۱۳۳۲


سر فصل ها
فصل اول:مقدمه ای بر سرمایه گذاری و تعیین ارزش دارایی ها
فصل دوم:مقدمه ای بر صورتهای مالی
فصل سوم:استفاده از صورتهای مالی برای تعیین ارزش شرکت
فصل چهارم:سیستم حسابداری نقدی-سیستم حسابداری تعهدی و تعیین ارزش فعلی جریان های نقدی
فصل پنجم:سیستم تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر مبنای ارزش دفتری
فصل ششم:حسابداری تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر مبنای سودهای خالص
فصل هفتم:فعالیت های شرکت و صورتهای مالی
فصل هشتم:سیستم تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر مبنای ارزش دفتری
فصل نهم:تجزیه و تحلیل ترازنامه و صورت سود و زیان
فصل دهم:تجزیه و تحلیل صورت جریان های نقدی
فصل یازدهم:تجزیه و تحلیل سودآوری
فصل دوازدهم:تجزیه و تحلیل رشد و سود پایدار