• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی  

شابک:
978-600-5959-65-9
نویسنده/مترجم:
ابراهیم ابراهیمی و همکاران
حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

دریافت اطلاعات


چکیده:

کتاب حاضردربرگیرندۀ نمونه‍‍‍سؤالاتی است که اعضای کمیته را راهنمایی میکند.
در فصل اول کتاب، خاستگاه کمیتۀ حسابرسی بهطور اجمالی مرور شده است و سعی شده است اقدامات و روشهای عملرهبرانۀ کمیته در هر حوزۀ مسئولیت تشریح شود.
در فصل دوم، ترکیب اعضای کمیته و تخصصهای ضروری اعضا باتوجهبه مقررات جاری کشور تشریح شده و رهنمودهایی برای ارزیابی تخصص مالی در قالب درخت تصمیم و استقلال اعضا و نیز ویژگیها و مهارتهای ضروری رئیس کمیتۀ حسابرسی ارائه شده است.
فصل سوم به تعامل کمیتۀ حسابرسی با حسابرسان داخلی میپردازد. فصول چهارم تا ششم کتاب نیز مسئولیتهای کمیته دررابطهبا پایش و راهبری ریسک و تقلب و سامانههای کنترلهای داخلی را یادآوری میکند و در هر حوزه، سؤالات کلیدی و راهکارهای عملی برای ایفای این مسئولیتها آورده شده است.
 اعضای کمیتۀ حسابرسی ناشران پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، علاوهبر مسئولیتهای ذکرشده بهموجب الزامات مقرراتی سازمان بورس، باید تعامل نزدیکی با حسابرس مستقل داشته باشند تا فرایندهای حسابرسی را درک و اقدام به حل مسائل بهوجودآمدهدر فرایند حسابرسی کنند. بهدلیل اینکه کمیتۀ حسابرسی مستقیماً مسئول پیشنهاد انتخاب، انتصاب، تعیین حقالزحمه و نظارت بر حسابرسان مستقل است، اعضا بایددرک فراگیری از مقررات استقلال و میزان حقالزحمۀ حسابرس داشته باشند.در فصل هفتم کتاب،ملاحظات مربوطبه استقلال و حقالزحمه یادآوری شده است.
درنهایت، ارزیابی عملکرد و آموزش کمیتۀ حسابرسی مباحثی است که بیان اهمیت آنها نیازی به اغراق ندارد. درحالحاضر، مقررات و دستورالعملهایی برای میزان و نوع آموزش کمیته و نیز ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. در فصل هشتم این کتاب، رهنمودهایی عملی و ابزارهایی برای رفع این نیاز ارائه شده است. همچنین، در دو فصل آخر کتاب نیز سایر مسئولیتهای کمیته و نیز شیوۀ گزارشگری کمیته بحث شده است.
امیدواریم این کتاب کمک ارزندهای به تمام خوانندگان باشد و بهویژه اعضای کمیتۀ حسابرسی بتوانند با مطالعۀ آن، دربارۀ اینکه چگونه عضو فعالتر و مؤثرتری در محیط سازمانی باشند، به درک بهتری برسند.

مشخصات

مشخصات ظاهری     :    ۲۸۶

رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۲ ر ۲ الف / ۵۶۶۷ HF

رده بندی دیویی:   ۴۵/ ۶۵۷

شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۷۲۹۱۳


سرفصلها:

فصل ۱: کمیتۀحسابرسی؛ضرورت تشکیل،رویههاواقدامات رهبرانه

فصل ۲:ساختاروترکیب اعضای کمیتۀحسابرسی

فصل ۳: ارتباط باحسابرسان داخلی

فصل ۴: راهبری وپایش ریسک

فصل ۵: پایش تقلب

فصل ۶: نظارت برکنترلهای داخلی وگزارشگری مالی

فصل ۷: تعامل باحسابرس مستقل وارزیابی آن

فصل ۸: آموزش وارزیابی عملکردکمیتۀحسابرسی

فصل ۹: سایرمسئولیتهای کمیتۀحسابرسی

فصل ۱۰:برنامهریزی وتقویم کاری فعالیتها


 
 
 
 
 
 
 

دیدگاه مخاطبان

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,