• محصول سبد خرید

محصولات › کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی 

کتب عمومی مالی

دریافت اطلاعاتکتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی

 • مشخصات ظاهری :277ص
 • موضوع:بازار سرمایه
 • شناسه افزوده:شرکت بورس اوراق بهادار
 • رده بندی کنگره:1394 9ت2ح/4523 HG

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:67ص
 • موضوع:کارگزاران بورس-ایران
 • رده بندی کنگره:1391  5آ/HG4621
 • رده بندی دیویی:332/620955

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  ۱۰۲ 
 • رده بندی کنگره:  ۱۳۹۳‏‫۷   الف 4 الف / ۴۵۲۳    
 • رده بندی دیویی:  0415 / 332 
 • شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۹۹۶۳۶

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 560
 • رده بندی کنگره: 1392 2 ع 9 س / 74 HB
 • رده بندی دیویی:  330
 • شماره کتابشناسی ملی: 3226429

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :    376 ص
 • رده بندی کنگره: 1388 5 ح 8 د / 5/ 1707 HG
 • رده بندی دیویی:  8333045- 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 1835351

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :    ی 127 ص
 • رده بندی کنگره: 1393 9 الف 3 ا / 2 / 5720 HG
 • رده بندی دیویی: 64255 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 2855698

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  135 ص
 • رده بندی کنگره: 1392 ج 3 3 م 3 م / 7 / 8695 HG
 • رده بندی دیویی: 00955 / 368
 • شماره کتابشناسی ملی: 3301192

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:1جلد
 • موضوع:صندوق تأمین سرمایه گذاری
 • شناسه افزوده:انتشارات بورس
 • شناسه افزوده:

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :چهار-158ص.:مصور ،جدول،نمودار،نقشه.
 • موضوع:پتروشیمی --ایران
 • موضوع:پتروشیمی ،صنایع—ایران--تاریخ
 • شناسه افزوده:حسینی،سید رضا ،1359-

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :144ص.:مصور،جدول،نمودار.
 • موضوع:پتروشیمی،صنایع –خاور میانه
 • موضوع:خاور میانه –اوضاع اقتصادی—قرن21م.
 • شناسه افزوده:باغخانی،سید جعفر،1361-

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :263ص.:11*17س م.
 • یادداشت:عنوان دیگر:برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (90-94)
 • موضوع:برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،1389-1393
 • موضوع:سیاست فرهنگی—ایران –اینده نگری

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
 • بخش اول:مفاهیم و کلیات
 • بخش دوم:سازوکار به روز رسانی وجوه تضمین
 • بخش سوم:نهادهای مشارکت کننده در بازار معاملات قراردادآتی سهام
 • بخش چهارم:چرخه دادو ستد در بورس تهران

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری
 • موضوع:
 • موضوع:
 • رده بندی کنگره:

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :135ص.:جدول،نمودار.
 • موضوع:اصطلاحها و تعبیرها
 • موضوع:بورس--تهران
 • شناسه افزوده:صبری،رضا،1354-

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:256ص
 • موضوع:سرمایه گذاری
 • رده بندی دیویی:332/642
 • رده بندی کنگره:1393 6م 2ت/HG641

قیمت: ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :359ص
 • رده بندی کنگره:4621HG
 • رده بندی دیویی:332/64
 • شماره کتابشناسی ملی:3453632

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 160
 • رده بندی کنگره: 1390 6 ن 5 الف / 1615 HG
 • رده بندی دیویی:  15/ 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 2557933

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :128ص.:مصور,نمودار,جول
 • موضوع:سرمایه گذاری --تجزیه تحلیل
 • موضوع:سهام
 • سر شناسنامه:شعبانی,محمد,1361

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به کتب عمومی مالی

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,