• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › فناوری اطلاعات در بازار سرمایه 

فناوری اطلاعات در بازار سرمایه


کد محصول: 2001929

 • عنوان :افکار مدیریتی
 • مشخصات نشربازرگانی
قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001988

 • مشخصات ظاهری :216ص
 • رده بندی کنگره:1389 8ت9م/4636 HG
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
سیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد مدیریت مالی

کد محصول: 10070

 • مشخصات ظاهری:614ص
 • موضوع:نظام های اطلاعاتی مدیریت
قیمت قبلی:۸۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10086/001

 • مشخصات ظاهری:237ص
 • موضوع:فناوری اطلاعات در بازار سرمایه
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001487/001

 • مشخصات ظاهر:  608 ص
 • رده بندی کنگره: 1390 4م9 /ه21 / 30 HD
قیمت: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
نگاهی جامع به زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

کد محصول: 10073

 • مشخصات ظاهری:301 ص
 • موضوع:زبان نشانه گذاری گزارشگری مالی توسعه پذیر
قیمت قبلی:۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100157

قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال